Wycieczki piesze

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Babiogórskiego Parku Narodowego

Muzeum BgPN zapoznaje z przyrodą, walorami turystycznymi oraz dziedzictwem kulturowym regionu Babiej Góry. Wystawa obejmuje diagramy prezentujące przyrodę Parku, salę stylizowaną na wnętrze chaty babiogórskiej, panoramę Babiej Góry oraz galerię lokalnych twórców. Obok budynku usytuowany jest ogród roślin babiogórskich. Ośrodek stanowi doskonałe miejsce do prowadzenia lekcji i warsztatów.

zajęcia w skansenie

Ścieżka „Śladami Wawrzyńca Szkolnika”

Umożliwia poznanie charakterystycznych elementów architektury budownictwa Babiogórców. Nosi imię Wawrzyńca Szkolnika, który był jednym z pierwszych przewodników babiogórskich.Obejmuje między innymi zwiedzanie skansenu budownictwa Babiogórców z regionalnymi chałupami, kapliczką i studnią.

Ścieżka dydaktyczna „W zgodzie z dekalogiem i naturą”

Ukazuje najciekawsze elementy przyrodnicze, ekologiczne i kulturowe przysiółka Przysłop. Są to m.in. warsztaty lokalnych twórców i rzemieślników, stare chaty, studniei piwniczki, klasztor oo. Karmelitów Bosych (a w nim kolektory słoneczne, pompy ciepła i kocioł na biomasę), elektrownia wiatrowa, miejscową bioróżnorodność oraz krajobraz górski z widokami na Pasmo Babiej Góry, Policy i Jałowca.

Ścieżka „Echa pierwotnej puszczy karpackiej”

Prowadzi skrajem Kniei Czatożańskiej. Pozwala zapoznać się ze zbiorowiskami roślinnymi występującymi na terenie pierwotnej puszczy karpackiej, ale także tymi, które występują na terenach ukształtowanych przez działalność człowieka.

Z różnorodnością flory zapoznaje turystę również ścieżka „W reglu dolnym”.

Wycieczka turystyczna – Jałowiec (1111 m.n.p.m.).

Wyjście na Przełęcz Klekociny i dalej na szczyt Jałowca. Rozpościerająca się z góry panorama jest jedną z najpiękniejszych beskidzkich. Od lewej strony widać pasmo Polic, następnie poprzez Babią Górę, masyw Pilska, Baranią Górę i Skrzyczne w Beskidzie Śląskim widok zamyka nam po prawej stronie Beskid Mały. Znajdująca się na szczycie Hala Trzebuńska jest cudowną, olbrzymią łąką dającą możliwość opalania się.

Ścieżka „Doliną Rybnego Potoku”

Umożliwia poznanie zwierząt zamieszkujących te tereny. Poznać można proces sukcesji wtórnej oraz działanie biologicznych oczyszczalni.

Występujące na Babiej Górze formy ochrony przyrody można poznać podczas wędrówki ścieżką „Jak chronimy babiogórską przyrodę”.

Transgraniczna ścieżka „Babia Góra bez granic”

Przebiega od Markowych Szczawin – szlakiem czerwonym przez Przełęcz Brona do szczytu Babiej Góry, a następnie do schroniska Slana Voda na Słowacji – szlakiem żółtym. Dzięki tej ścieżce można kompleksowo poznać cały masyw, występującą tu piętrowość roślinności stoków północnych jak i południowych Babiej Góry, czy też słowackie torfowiska.

Ścieżka przyrodniczo-krajoznawcza
„Zawojski Chodnik”

Promuje walory przyrodnicze i ochronę rzeki górskiej Skawicy. Przedstawia zagadnienia geomorfologii regionu, hydrologii rzeki górskiej, jest przykładem zachowania naturalnego odcinka rzeki górskiej w sąsiedztwie dużej miejscowości. Propaguje ideę renaturalizacji cieków wodnych.

Park Czarnego Daniela

W parku tym jeleniowate są na wyciągnięcie ręki. W różnych porach dnia i roku można być świadkiem zachowań tych pięknych zwierząt. A ich obserwacja przynosi wiele satysfakcji. Mimo ograniczonej przestrzeni życiowej zachowują się jak w naturze. Prowadzą stadny tryb życia. Mają ustaloną hierarchię, wędrują udeptanymi przez siebie ścieżkami.

Wycieczka krajoznawczo – przyrodnicza
na halę Krupową

Trasa wycieczki prowadzi przez polanę „Zimna Dziura”, Mosorny Groń i widokowy Cyl Hali śmietanowej do schroniska na hali Krupowej i pokrywa się z trasą wędrówki ks. kardynała Karola Wojtyły tuż przed wyborem na papieża w 1978 roku. Umożliwiając poznanie rezerwatu przyrody im. Zenona Klemensiewicza na Policy.

Wycieczka turystyczna – Diablak.

Wejście z Przełączy Krowiarki szlakiem czerwonym na szczyt Babiej Góry – “Królowej Beskidów” (1725m. npm.). Ze szczytu podziwiamy panoramę Tatr, Pienin, Gorc i całego Beskidu Żywieckiego oraz jezioro orawskie. Zejście do Polany Markowe Szczawiny. Na polanie Markowe Szczawiny mieści się schronisko im.H. Zapałowicza, oraz Muzeum Turystyki Górskiej.

Wycieczka na Halę Barankową

Miejsce kultowego wypasu owiec. Wizyta w bacówce, pogadanka z Bacą na temat pracy pasterza oraz metody wyrobu „oscypków”.

Wycieczka do wodospadu

Spacer niebieskim szlakiem pomiędzy bukami karpackimi do malowniczego wodospadu na Potoku Mosorczyk. Jest jednym z największych i najładniejszych wodospadów w polskich Beskidach. Opada z ośmiometrowego progu, który układa się w kilka stopni skalnych. Próg wodospadu otoczony jest z obydwu stron kilkunastometrowymi ścianami skalnymi.